Σύνταξη εκπαιδευτικών και δημοσίων υπαλλήλων. Ερωτήματα και απαντήσεις (μέρος 3)

1548693Στην έντυπη έκδοση της κερκυραϊκής εφημερίδας Corfu Free Press που μόλις κυκλοφόρησε, ο διευθύνων δικηγόρος των Γραφείων μας , Ιωάννης Μαυρωνάς και ο συνεργάτης μας δικηγόρος Γεώργιος Κουτσούκος (Διδάκτωρ Νομικής Αθηνών και ειδικός σε θέματα Συνταξιοδοτικού Δικαίου), υπογράφουν ένα κείμενο με ερωτήσεις και απαντήσεις  – κλειδιά στα θέματα συνταξιοδότησης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και εν γένει των Δημοσίων Υπαλλήλων.

Τις ερωτοαπαντήσεις αυτές αναδημοσιεύουμε στον ιστότοπό μας σε συνέχειες, για να ενημερωθούν για καίρια ζητήματα οι πελάτες μας και κάθε ενδιαφερόμενος:

Ερωτήματα 9-13

9. Ποια θεωρείται ως ημερομηνία ενηλικίωσης των παιδιών για την άσκηση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος εκ μέρους των μητέρων με ανήλικο τέκνο;

Ως ημερομηνία ενηλικίωσης των παιδιών θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους που συμπληρώνουν (με βάση την ημερομηνία γέννησης) το 18ο έτος της ηλικίας τους.Η νέα ρύθμιση σαφώς ευνοεί μία σημαντική μερίδα γυναικών που για λίγους μήνες ή λίγες ημέρες έχασαν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν ως μητέρες ανηλίκων τέκνων (με μειωμένο ηλικιακό όριο) επειδή η ενηλικίωση του παιδιού τους (με βάση την ημερομηνία γέννησης) είχε προηγηθεί κατά τι του χρόνου θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματός τους. Έτσι, γυναίκα υπάλληλος που διορίστηκε στις 26-4-1985 και θεμελίωσε συνταξιοδοτικό δικαίωμα την αντίστοιχη ημερομηνία του 2010 και έχει παιδί που γεννήθηκε στις 25 Απριλίου του 1992, με βάση τη νέα ρύθμιση δικαιούται σύνταξης ως μητέρα ανήλικου παιδιού αφού η ενηλικίωση του παιδιού λογίζεται ότι συντελέσθηκε στις 31-12-2010 και μπορεί να συνταξιοδοτηθεί στο 50ό έτος της ηλικίας της, αντί του 60ού που ίσχυε με την προϊσχύουσα ρύθμιση.

10. Τι ισχύει για μητέρες και πατέρες με ανήλικο τέκνο στο Δημόσιο;

Μεγάλοι κερδισμένοι είναι όσοι άνδρες συμπληρώνουν 25ετία τη διετία 2011 και 2012. Για τη συγκεκριμένη ομάδα ασφαλισμένων ισχύουν μειωμένα όρια και επομένως γίνεται ταχύτερα η έξοδος στη σύνταξη. Βέβαια κατά τη συμπλήρωση των 25 ετών είναι απαραίτητο να υφίσταται αθροιστικά και ανηλικότητα του τέκνου. Ως ανήλικο θεωρείται το τέκνο μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του έτους που συμπληρώνει το 18ο έτος της ηλικίας του. Για παράδειγμα αγόρι που έχει γεννηθεί το στις 20 Ιανουαρίου του 1993 θεωρείται από απόψεως θεμελίωσης δικαιώματος ότι ενηλικιώνεται την 31η Δεκεμβρίου του 2011.

Αναφορικά με τις γυναίκες, μπορούμε να διακρίνουμε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το έτος συμπλήρωσης της 25ετίας. Μεγάλες κερδισμένες είναι όσες μητέρες θεμελίωσαν δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2010, με το όριο να διαμορφώνεται στο 50ο έτος. Για θεμελίωση το 2011 η «έξοδος» γίνεται στα 52, ενώ το 2012 το όριο ηλικίας πάει στα 55 έτη.

11. Τι ισχύει για τους τρίτεκνους στο Δημόσιο;

Η θεμελίωση για τους άνδρες τρίτεκνους γίνεται στα 20 έτη ασφάλισης και η «έξοδος» στα 52 το 2011 και στα 55 το 2012. Η δυνατότητα παρέχεται και στους τριτέκνους που μέχρι το 2010 είχαν συμπληρώσει 25 έτη ασφάλισης. Οσον αφορά τον χρόνο ασφάλισης και τα πλασματικά έτη οι πατέρες που επιθυμούν (ακόμη και αυτοί που έχουν συμπληρώσει 20ετία αλλά και 25ετία) μπορούν να εξαγοράσουν τα έτη των τέκνων, εφόσον έχουν συμπληρώσει 15ετή δημόσια υπηρεσία, τον στρατό, τα έτη των σπουδών. Ο χρόνος του ιδιωτικού τομέα προσμετράται τόσο για θεμελίωση όσο και για προσαύξηση με βάση τη διαδοχική ασφάλιση.

Για τις γυναίκες τρίτεκνες, η θεμελίωση γίνεται με τη συμπλήρωση τουλάχιστον 20 ετών ασφάλισης. Σε περίπτωση που το δικαίωμα «κλείδωσε» μέχρι το τέλος του 2010, η έξοδος γίνεται ανεξαρτήτως ορίου. Το 2011 απαιτείται η συμπλήρωση του 52ου έτους, ενώ αν η θεμελίωση έγινε το 2012, πρέπει να συμπληρωθεί το 55ο έτος. Και σε αυτή την περίπτωση η σύνταξη είναι πλήρης, αναλογική των ετών ασφάλισης τη στιγμή της αίτησης. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι πως δεν υπάρχει ποινή για τη λήψη της σύνταξης σε τόσο χαμηλό όριο ηλικίας.

12. Τι ισχύει γενικώς για άνδρες και γυναίκες με 25ετία στο Δημόσιο;

Οι άνδρες δημόσιοι υπάλληλοι που συμπληρώνουν την 25ετία μέχρι το τέλος του 2010 μπορούν να αποχωρήσουν στα 65 με πλήρη και στα 60 με μειωμένη σύνταξη. Εφόσον αποχωρήσουν στα 60 αποδέχονται να υποστούν μια ποινή στη σύνταξή τους η οποία τους ακολουθεί εφ’ όρου ζωής. Η εν λόγω μείωση -για θεμελίωση μέχρι το τέλος του 2010- φτάνει το 4,5% ανά έτος (με ανώτατο όριο το 22,5%).

Αντιθέτως, ισχύουν μειωμένα όρια για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα τη διετία 2011 – 2012. Συγκεκριμένα το όριο ηλικίας διαμορφώνεται στα 61 (56 μειωμένη) το 2011 και στα 63 (58 μειωμένη το 2012).

Αναφορικά με τις γυναίκες, κερδισμένες είναι οι ασφαλισμένες που θεμελίωσαν δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2010 με το όριο ηλικίας να διαμορφώνεται στα 60 για πλήρη σύνταξη και στα 55 για μειωμένη. Τη διετία 2011- 2012 προβλέπονται μεταβατικές διατάξεις με σταδιακή αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης. Προσοχή, καθώς για θεμελίωση μέχρι το τέλος του 2010 η μείωση στις περιπτώσεις πρόωρης εξόδου είναι 4,5% το έτος (και μέχρι 22% την πενταετία). Για θεμελίωση μετά την 1η Ιανουαρίου 2011 η μείωση πάει στο 6% το έτος και μέχρι 30% την πενταετία.

13. H σύνταξη που δικαιούμαι θα υποστεί άλλες κρατήσεις ή μειώσεις; Τι θα φτάνει στην «τσέπη μου» κάθε μήνα;

Το τελικό ποσό της σύνταξης το οποίο θα υπολογιστεί με την αντίστοιχη πράξη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους , ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και τις συντάξιμες αποδοχές του υπαλλήλου δεν είναι το πλήρες ποσό που τελικά θα έχει λαμβάνειν. Σε αυτό θα προστεθεί ένα μικρό ποσό , το λεγόμενο επίδομα εξομάλυνσης , καθώς και τα κατά περίπτωση οικογενειακά επιδόματα που δικαιούται ο υπάλληλος. Το ποσό αυτό όμως ωστόσο, θα υποστεί κράτηση για υγειονομική περίθαλψη η οποία επί του παρόντος υπολογίζεται περίπου στο 3,25 %. Επίσης το ποσό υπόκειται σε αναλογικές μειώσεις που εισήχθησαν με τις διατάξεις α) του αρθ.11 Ν.3865/10 όπως τροποποιήθηκ παρ.13 του αρθ.2 του Ν.4002/11 (εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων),β) του αρ.2 παρ.14 εδ.α του Ν.4002/11( αφορά συνταξιούχους που δεν έχουν συμπληρώσει το 60ο ηλικιακό έτος), γ) της παρ.10 του αρ.1 του Ν.4024/2011, δ) του αρ.1 του Ν.4051/2012 και ε) του Ν.4093/2012. Όπως είναι γνωστό οι παραπάνω μειώσεις επιβλήθηκαν με σειρά νόμων που περιέκοψαν τα ποσά των συντάξεων στα πλαίσια των μνημονιακών ρυθμίσεων.( Ο γενικός κανόνας στις παραπάνω μειώσεις είναι ότι , όσο μεγαλύτερο είναι το ύψος της σύνταξης , τόσο μεγαλύτερες και οι μειώσεις). Τέλος στο ποσό που διαμορφώνεται μετά τις εκάστοτε κρατήσεις διενεργείται η κράτηση για τον φόρο και για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζονται με τις ισχύουσες, κάθε φορά, διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close