Αστική Ευθύνη από υλικές ενέργειες στον τομέα της Δημόσιας Υγείας της Χριστιάνας Κουκουρίκη

Το παρακάτω κείμενο αποτελεί μια περίληψη της μελέτης της εξωτερικής μας συνεργάτιδαςτης Χριστιάνας Κουκουρίκη  για την  Αστική Ευθύνη από υλικές ενέργειες στον τομέα της Δημόσιας Υγείας .

Στο πλαίσιο της εξωσυμβατικής ευθύνης του Δημοσίου από τη δράση των οργάνων του, η διάταξη του άρθρου 105 ΕισΝΑΚ όσον αφορά στο Δημόσιο και η διάταξη του άρθρου 106 ΕισΝΑΚ όσον αφορά στα ΝΠΔΔ είναι σαφής σχετικά με την ευθύνη που παράγεται από πράξεις και παραλείψεις των οργάνων του Δημοσίου, που Συνέχεια

Μεγάλη συνέντευξη του δικηγόρου μας Ιωάννη Μαυρωνά στην εφημερίδα Πρωταθλητής

Σήμερα, στην εφημερίδα ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ, φιλοξενείται μεγάλη δισέλιδη συνέντευξη του δικηγόρου των γραφείων μας Ιωάννη Μαυρωνά , ο οποίος τοποθετείται για τις δικαστικές εξελίξεις  στον αθλητισμό και τις τελευταίες εξελίξεις στο αθλητικό δίκαιο , όπως και για άλλα σχετικά θέματα .

20667789

12

Το «προσωρινό δεδικασμένο» των αποφάσεων επί αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων.

Από τις διατάξεις των άρθρων 321, 322, 324, 332, 682 και 698 του ΚΠολΔ συνάγεται ότι η απόφαση, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, παράγει προσωρινό δεδικασμένο, το οποίο, είτε προτείνεται από τους διαδίκους, είτε λαμβάνεται υπόψη αυτεπάγγελτα και δεσμεύει το δικαστήριο, το οποίο καλείται να δικάσει για άλλη αίτηση λήψης ασφαλιστικών μέτρων και για την αυτή, μεταξύ των ίδιων διαδίκων, διαφορά, μέχρι να πιθανολογηθεί η ύπαρξη νέων στοιχείων (ΜονΠρΠειρ 2667/1999 ΑρχΝ 2002.525, ΜονΠρΚαλ 63/1981 ΕλλΔνη 22.183). Το προσωρινό αυτό δεδικασμένο παύει να ισχύει, αφότου ανακληθεί ή μεταρρυθμιστεί η απόφαση, κατά τα άρθρα 696, 698 ΚΠολΔ, ή αφότου εκδοθεί αντίθετη ή μη απόφαση  για την κύρια δίκη (ΑΠ 21/1980 Νομ 26.642, ΑΠ 1180/2003, ΕλλΔνη 2005.4323, ΜονΠρΠειρ 8105/2003, ΕλλΔνη 2001.681, ΜονΠρΚερκ 254/2004, ΙονΕπιθΔ 2004.213, Π.Τζίφρ, Ασφαλιστικά Μέτρα, 1980, σελ 68, αριθ. 24. α, Β. Βαθροκοίλη, άρθρο 695 ΚΠολΔ, αριθμός 20, για τα παραπάνω, βλ την 5255/2007 ΜονΠρωτ Θεσσαλονίκης, Νόμος).