Αλλαγές στην ασφαλιστική ενημερότητα για πώληση ακινήτου