Το γραφείο μας

Το  γραφείο μας ασχολείται με τη μάχιμη και τη συμβουλευτική δικηγορία. Παρέχουμε νομικές υπηρεσίες τόσο σε επιχειρήσεις, όσο και σε φυσικά πρόσωπα.

Ασχολούμαστε με το  Δημόσιο-Διοικητικό Δίκαιο, το Συνταξιοδοτικό και Κοινωνικοασφαλιστικό Δίκαιο, το Εργατικό Δίκαιο, το Δίκαιο Επιχειρήσεων, το Δίκαιο Ακίνητης Περιουσίας και Επενδύσεων, το Αστικό και Ποινικό Δίκαιο.

Θεωρούμε ότι οι νομικές υπηρεσίες και η δικηγορία τα τελευταία χρόνια μεταβάλλονται και εξελίσσονται, από αυτό που γνωρίζαμε μέχρι πρότινος και υποστηρίζουμε ότι ο νομικός έχει να προσφέρει τις ίδιες ή και περισσότερες υπηρεσίες προς τους πελάτες του σε προληπτικό- συμβουλευτικό-οργανωτικό επίπεδο των δραστηριοτήτων του σε σχέση με τη συνήθη επέμβασή του σε δικαστηριακό-επανορθωτικό επίπεδο με όρους αντιδικίας. Για αυτό δίνουμε μεγάλη έμφαση στη νομική συμβουλευτική (consulting) και την εμπέδωση της κουλτούρας της στη σχέση μεταξύ δικηγόρου και εντολέα του.

"Είμαστε στη διάθεσή σας για να αποφασίσουμε ποια είναι η καλύτερη κίνηση και επιλογή στην περίπτωσή σας."

Ιωάννης Μαυρωνάς

Για αυτό το λόγο επιδιώκουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένη συμβουλευτική και προετοιμασία μέσω μελετών, γνωμοδοτήσεων και ολοκληρωμένων υπηρεσιών διαρκούς καθοδήγησης σε:

Επιχειρήσεις/εταιρείες υπό σύσταση και υπάρχουσες για την πιο αποτελεσματική οργάνωση των στόχων και της καθημερινότητάς τους και για όλες τις διαδικασίες τις οποίες πρέπει να ακολουθούν ενώπιον της Διοίκησης και των Κρατικών Υπηρεσιών.

Ασφαλισμένους οι οποίοι ενδιαφέρονται να καταστρώσουν το πλάνο ασφάλισής τους και να διασφαλίσουν τα μελλοντικά συνταξιοδοτικά δικαιώματά τους.

Υποψήφιους συνταξιούχους που επιθυμούν να λάβουν τις ορθότερες επιλογές σε σχέση με τη συνταξιοδότησή τους.

Εργαζόμενους, οι οποίοι επιθυμούν να ενημερώνονται και να διασφαλίζουν τα δικαιώματά τους πριν και κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της εργασιακής τους σχέσης.

Εργοδότες οι οποίοι επιθυμούν να είναι ενημερωμένοι για τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο εργατικό δυναμικό τους και τις ολοένα αυξανόμενες υποχρεώσεις τους για ορθή διατύπωση και απεικόνιση των στοιχείων απασχόλησης του προσωπικού τους (συμβάσεις, ωράρια, μισθοδοσίες, εξέλιξη εργασιακής σχέσης) σε ηλεκτρονικό και έγγραφο επίπεδο.

Πρόσωπα που επιθυμούν να επενδύσουν ή να μεταβιβάσουν ακίνητη περιουσία και γενικότερα όσους έχουν ανάγκη ρύθμισης των περιουσιακών τους ζητημάτων, την αξιοποίηση και διασφάλιση της ιδιοκτησίας και περιουσίας τους.

Εμπιστευτείτε μας


Σε όλο αυτό το πλαίσιο παρέχουμε ολοκληρωμένη νομική/οικονομική συμβουλευτική (legal/financial consulting) ανάλογα με το θέμα που αντιμετωπίζει ο εντολέας, τη δραστηριότητά του και τους στόχους του.

Σε επίπεδο μάχιμης δικηγορίας, αναλαμβάνουμε κάθε τύπου αίτηση, ένσταση, προσφυγή, αίτηση ακυρώσεως, δικόγραφο και γενικά την εξώδικη ή δικαστηριακή εκπροσώπηση των εντολέων μας στα πλαίσια της Αστικής, Ποινικής και Διοικητικής Δικαιοσύνης σε όλη την Ελλάδα.


signature

 

Δείτε το προσωπικό βιογραφικό του Ιωάννη Μαυρωνά