Συνταξιοδοτικό - Ασφαλιστικό Δίκαιο

Πότε βγαίνω στη σύνταξη; Πόση σύνταξη θα λάβω; Τι ασφάλιση να επιλέξω;

Το κοινωνικοασφαλιστικό δίκαιο περιλαμβάνει τους κανόνες που διέπουν την ασφάλιση των αυτοαπασχολούμενων, δημοσίων υπαλλήλων, επιχειρηματικών και εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα, με σκοπό τη λήψη της καλύτερης δυνατής κύριας και επικουρικής σύνταξης, μερισμάτων και εφάπαξ βοηθήματος κατά τη λήξη της απασχόλησης ή δραστηριότητάς τους. 

Το γραφείο μας είναι άκρως εξειδικευμένο στην παροχή συμβουλών, γνωμοδοτήσεων καθώς και σε κάθε απαραίτητη αίτηση, προσφυγή ή ένδικο βοήθημα που έχει σχέση με την ασφάλιση και τη σύνταξη. Έχουμε αναπτύξει εξειδικευμένες υπηρεσίες με σκοπό την παροχή της καλύτερης δυνατής γνωμοδότησης στα ερωτήματα των εντολέων μας καθώς και στη συνδρομή τους ενώπιον των αρμόδιων αρχών. Δείτε παρακάτω τις ειδικές υπηρεσίες μας και επιλέξτε ποια σας αφορά

Είστε έτοιμοι να συνεργαστούμε;