Υπηρεσίες Εργατικού Δικαίου

Παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες εργατικού δικαίου σε εργαζόμενους και εργοδότες/ επιχειρήσεις.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

 • Εξέταση και τροποποίηση όρων σύμβασης εργασίας
 • Άδειες
 • Νομιμότητα καταγγελίας σύμβασης εργασίας
 • Υπολογισμός αποζημίωσης απόλυσης
 • Ειδικά θέματα συμβάσεων εργασίας
 • Ωράριο εργασίας
 • Μερική απασχόληση και εργασία ορισμένου χρόνου
 • Απόσπαση εργαζομένων
 • Απολύσεις
 • Εκπροσώπηση ενώπιον Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), σε περιπτώσεις επιβολής κυρώσεων για παραβάσεις της Εργατικής νομοθεσίας κατόπιν καταγγελίας από τον ενδιαφερόμενο και τη σύνταξη υπομνημάτων με τις απόψεις του εντολέα μας
 • Εξωδικαστική επίλυση διαφορών μεταξύ εργοδότη και εργαζομένων
 • Δικαστική διεκδίκηση των εργατικών δικαιωμάτων του εντολέα μας με εκπροσώπησή τους ενώπιον των αρμόδιων Δικαστηρίων (καταγγελία σύμβασης εργασίας, διεκδίκηση δεδουλευμένων μισθών, υπερωριών, επιδομάτων και δώρων, αποζημίωση απόλυσης, εργατικό ατύχημα κ.α.)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

Παρέχουμε ολοκληρωμένο consulting στην επιχείρησή σας σε όλα τα θέματα του εργατικού δικαίου όπως ενδεικτικά άδειες, νομιμότητα καταγγελίας σύμβασης εργασίας, υπολογισμό αποζημίωσης απόλυσης, ειδικά θέματα συμβάσεων εργασίας, ωράριο εργασίας, μερική απασχόληση και εργασία ορισμένου χρόνου, απόσπαση εργαζομένων απολύσεις, μεταβιβάσεις επιχειρήσεων.

Κατόπιν συμφωνίας παρέχουμε διαρκή νομική συνδρομή στα εργατικά και διοικητικά/ εταιρικά θέματα της επιχείρησής σας με διαρκή ενημέρωση για τις αλλαγές στη νομοθεσία, ενημερωτικό γραπτό και οπτικοακουστικό υλικό και απαντήσεις στα ερωτήματά σας.

Προβαίνουμε σε εκπαίδευση- ενημέρωση του αρμοδίου προσωπικού σας σε θέματα οργάνωσης της επιχείρησής σας σε οργανωτικά – εργασιακά- διοικητικά ζητήματα.

Εκπροσωπούμε τους εντολείς μας ενώπιον των αρμοδίων οργάνων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), σε περιπτώσεις επιβολής κυρώσεων για παραβάσεις της Εργατικής νομοθεσίας κατόπιν καταγγελίας από τον ενδιαφερόμενο και τη σύνταξη υπομνημάτων με τις απόψεις του εντολέα μας.

Αναλαμβάνουμε τη δικαστική εκπροσώπησή σας ενώπιον των αρμόδιων Δικαστηρίων  (καταγγελία σύμβασης εργασίας, διεκδίκηση δεδουλευμένων μισθών, υπερωριών, επιδομάτων και δώρων, αποζημίωση απόλυσης, εργατικό ατύχημα κ.α.).

Αναλαμβάνουμε τη μεσολάβηση για εξωδικαστική επίλυση διαφορών μεταξύ εργοδότη και εργαζομένων.

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στα πλαίσια της νομικής συμβουλευτικής που παρέχουμε σε εταιρείες αναλαμβάνουμε την προετοιμασία, σύνταξη, διόρθωση και εναρμόνιση με τη νομοθεσία των συμβάσεων εργασίας επιχειρήσεων με τους εργαζομένους τους, τη σύνταξη κανονισμών εργασίας και τη γενικότερη κατάστρωση και διαρκή παρακολούθηση της εργασιακής πολιτικής της επιχείρησης (ωράριο εργασίας, υπερωρίες, άδειες, μισθοδοσίες, αιτήσεις εργαζομένων).

Είστε έτοιμοι να συνεργαστούμε;