Συμβουλευτική Επιχειρήσεων - Consulting

Προσφέρουμε συμβουλευτικές και νομικές υπηρεσίες στους εντολείς μας σε όλα τα στάδια της ζωής της επιχείρησής τους.

Η οποιαδήποτε επαγγελματική-εμπορική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το εταιρικό-νομικό σχήμα το οποίο λαμβάνει, είναι πλέον μια επιχείρηση. Σε αυτό το πλαίσιο οφείλει να οργανώνεται σύννομα και μεθοδευμένα ακόμα και πριν την έναρξή της έως και το τέλος της.

Στην ίδρυσή της, στην επιλογή της ορθότερης νομικής μορφής και σε όλες τις διαδικασίες που χρειάζονται για να αρχίσει να λειτουργεί. Καταστατικά, συμφωνητικά, αδειοδοτήσεις κ.λ.π.

Στη λειτουργία της με διαρκή συμβουλευτική συνδρομή για το νομικό πλαίσιο και τις εξελίξεις που αφορούν το αντικείμενό της, στην οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία των εργασιακών της σχέσεων (συμβάσεις εργασίας, αιτήματα εργαζομένων, άδειες, ωράρια, διαφωνίες κλπ.).

Το γραφείο μας πιστεύει ότι το μέλλον του επιχειρείν και της σχέσης του με τη νομική επιστήμη βρίσκεται το ίδιο ή και περισσότερο στη συμβουλευτική, προληπτική και οργανωτική δικηγορία και όχι μόνο στη δικηγορία της ανάγκης, στη δικηγορία της αντιδικίας και των δικαστηρίων.

Μια επιχείρηση ορθά ενημερωμένη, οργανωμένη και προετοιμασμένη σε κάθε στάδιο της λειτουργίας της είναι πολύ λιγότερο πιθανόν να εμπλακεί σε δικαστικούς αγώνες και πολύ περισσότερο πιθανόν να επιλύει σε εξωδικαστικό επίπεδο τις όποιες προκλήσεις αντιμετωπίζει.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να δείτε ποιες ολοκληρωμένες λύσεις νομικής συνδρομής μπορούμε να προσφέρουμε στην επιχείρησή σας.

Είστε έτοιμοι να συνεργαστούμε;