Ακίνητα - Real Estate

Η νομική και οικονομική προστασία, διαχείριση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας σας καθώς και τυχόν επενδύσεις (αγορές, μισθώσεις, κατασκευές) που επιθυμείτε να κάνετε στον χώρο των ακινήτων αποτελεί ένα σύνθετο αντικείμενο μελέτης και πράξης, στο οποίο είμαστε έτοιμοι να σας βοηθήσουμε.

Αξιολογούμε το ακίνητο ή τα ακίνητα που σας ενδιαφέρουν.

Διαπιστώνουμε τα νομικά θέματα ή προβλήματά του ακινήτου και το ιδιοκτησιακό του καθεστώς.

Σας συμβουλεύουμε συνολικά για τις προοπτικές αξιοποίησής του ή για τη λύση του όποιου προβλήματος αντιμετωπίζετε στην ακίνητη περιουσία σας.

Αναλαμβάνουμε την εκπροσώπησή σας ενώπιον των Αρχών και της Διοίκησης για την έκδοση των απαραίτητων εγγράφων, αδειών, πιστοποιητικών που απαιτούνται ανάλογα με την περίπτωση.

Συμβουλεύουμε και παρέχουμε νομική υποστήριξη τόσο σε εργολάβους όσο και σε εργοδότες κατά τις εργολαβικές συμφωνίες για κατασκευές οικοδομών και για τη συγγραφή των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων τους.

Προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους πελάτες μας σε κάθε θέμα που έχει σχέση με το δίκαιο ακινήτων και ακίνητης περιουσίας, τόσο στο πλαίσιο της μεταβίβασης ακινήτων όσο και στο πλαίσιο της προστασίας και συμφέρουσας εκμετάλλευσης της ακίνητης περιουσίας.

  • Έλεγχοι τίτλων
  • Κτηματολόγιο
  • Προετοιμασία συμβολαίου πώλησης
  • Προετοιμασία συμβολαίου αγοράς
  • Συμβουλευτική αξιοποίησης περιουσίας
  • Μισθώσεις ακινήτων
  • Νομική κάλυψη τουριστικών εκμεταλλεύσεων/βραχυχρόνιων μισθώσεων Airbnb/Booking κλπ.
  • Πολεοδομικό Δίκαιο
  • Εργολαβικές συμβάσεις, εργολαβικά προσύμφωνα, υποθέσεις έκπτωσης εργολάβου, αγωγές, καταγγελία εργολαβικών συμβάσεων, ποινικές ρήτρες, γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων σε εργολαβικές συμφωνίες

Είστε έτοιμοι να συνεργαστούμε;