Πολιτική Απορρήτου και αναδημοσιεύσεων

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΑΣ

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή και διανομή του περιεχομένου των δημοσιεύσεων και άρθρων μας, ολικού ή μερικού, με την αποκλειστική προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται υποχρεωτικά ότι «το περιεχόμενο προέρχεται από τον ιστότοπο mavronaslaw.gr».

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών πού παρέχονται στον επισκέπτη/χρήστη, από τον ιστότοπο αυτό, προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία σας με την Πολιτική Απορρήτου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας. Συνεπώς, ο επισκέπτης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τα περιεχόμενα αυτής της σελίδας, πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού μας τόπου. Αν δεν συμφωνεί, θα πρέπει να τον εγκαταλείψει και να μην προβεί σε καμία χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του.

Αυτή η πολιτική απορρήτου μπορεί να μεταβάλλεται από καιρό σε καιρό σύμφωνα με τις εξελίξεις  στη νομοθεσία ή στον κλάδο. Δεν θα ενημερώσουμε ρητά τους πελάτες μας ή τους χρήστες του ιστότοπου μας για τις αλλαγές αυτές, για αυτό συνιστούμε να ελέγχετε περιστασιακά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές της παρούσας πολιτικής απορρήτου.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο.

Δεν πρόκειται ποτέ να πουλήσουμε, να ενοικιάσουμε, να διανείμουμε, ή να δημοσιοποιήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο, τα προσωπικά σας δεδομένα.

Εάν είστε κάτω των 16 ετών, υποχρεούστε να έχετε τη συγκατάθεση των γονέων σας πριν κάνετε χρήση των υπηρεσιών του παρόντος ιστότοπου.

Το δικηγορικό μας γραφείο συλλέγει και επεξεργάζεται στοιχεία προσωπικών δεδομένων αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της παροχής των επαγγελματικών υπηρεσιών του.

Η επεξεργασία η οποία γίνεται είναι η απολύτως αναγκαία για τις ανάγκες των υπηρεσιών του.

Η επεξεργασία γίνεται αποκλειστικά από τους αρμόδιους συνεργάτες του γραφείου.

Η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ελλάδας, καθώς και με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, ή αλλιώς «GDPR») με σκοπό την ασφάλεια των δεδομένων στα πλαίσια της επεξεργασίας τους σύμφωνα με τη συναίνεση που δίνετε. Το γραφείο μας έχει λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε η πρόσβαση στα δεδομένα σας να είναι περιορισμένη και σύμφωνη με τον νόμο.

Το δικηγορικό γραφείο μπορεί να χρησιμοποιεί για τους σκοπούς του και άλλα πρόσωπα, αλλά μόνο στα πλαίσια της απολύτως απαραίτητης περιορισμένης επεξεργασίας στα πλαίσια των εντολών μας για την εκτέλεση των υπηρεσιών μας και της συναίνεσης που δίνετε.

Στο παραπάνω πλαίσιο ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο με τις ακόλουθες ενδεικτικές κατηγορίες προσώπων:

Δικηγόρους – Συνεργάτες, ή άλλους παρόχους νομικών υπηρεσιών ή διαμεσολαβητικών υπηρεσιών ή άλλους επαγγελματίες συμβούλους, με την εκάστοτε περίπτωση (οικονομικoύς, επιχειρηματικούς συμβούλους και ελεγκτές, συμβούλους και ελεγκτές ακίνητης περιουσίας ή άλλους αντίστοιχους συμβούλους) που απασχολούνται στα πλαίσια της παροχής των υπηρεσιών μας στους πελάτες μας ή υποψήφιους πελάτες μας, παρόχους άλλων υπηρεσιών, στους οποίους αναθέτουμε δραστηριότητες σχετικές και επιβοηθητικές των δραστηριοτήτων μας, όπως υπηρεσίες πληροφορικής, φωτοαντιγραφικές, μεταφραστικές, λογιστικές, ταχυδρομικές και μεταφορικές υπηρεσίες. Σε τέτοιες περιπτώσεις, απαιτούμε από όλους αυτούς τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών να ενεργούν σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, τις οδηγίες μας και τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων. Συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές ή άλλους νομικούς υπαλλήλους και επαγγελματίες. Μπορεί να μοιραστούμε, επίσης, τα προσωπικά σας δεδομένα με δικαστήρια, κυβερνητικές, ρυθμιστικές ή άλλες αρχές, ή με αντίδικα μέρη (σε μια διαφορά) ή με τους νομικούς συμβούλους των αντίδικων μερών, όταν είναι λογικά αναγκαία για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση μιας νομικής απαίτησης ή για λόγους εμπιστευτικής εναλλακτικής διαδικασίας επίλυσης διαφορών.

Έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνείτε όποτε επιθυμείτε με το γραφείο μας, ώστε να ενημερώνεστε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, να ζητάτε την τροποποίησή τους, ή τη διακοπή της χρήσης τους ή τη διαγραφή τους συνολικά ή μερικά ή τη φορητότητα αυτών όπως ο νόμος ορίζει.

Παρακαλούμε για την επικοινωνία σας να απευθύνεστε στα τηλέφωνα ή στο e-mail του γραφείου μας.

Όπως οι περισσότεροι ιστότοποι, έτσι και ο παρών ιστότοπος, χρησιμοποιεί το Google Analytics για να παρακολουθεί τη δραστηριότητα των χρηστών. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες μας και για να δούμε την πορεία τους μέσα στον ιστότοπο.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Τα “cookies” είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στη συσκευή σας από τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε. Οι πληροφορίες που συλλέγουν τα cookies, όπως ο αριθμός των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας και το χρονικό διάστημα που αφιερώνεται σε αυτήν, είναι συγκεντρωτικές, ως εκ τούτου ανώνυμες. Επίσης, χρησιμοποιούμε λογισμικό, το οποίο τοποθετεί ένα cookie στη συσκευή σας, για να κατανοήσουμε, εάν διαβάζετε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλο υλικό, όπως ενημερώσεις που σας αποστέλλουμε, εάν έχετε ακολουθήσει τους συνδέσμους που περιλαμβάνονται στις πληροφορίες που σας αποστέλλουμε και εάν και πώς επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, αφού χρησιμοποιήσετε αυτόν τον σύνδεσμο. Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση των cookies ή να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας οποιαδήποτε στιγμή επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Λάβετε υπόψη σας ότι η κατάργηση του cookie Google Analytics ενδέχεται να επηρεάσει τη χρήση και την περιήγηση στην ιστοσελίδα μας. Συνεχίζοντας να κάνετε χρήση της ιστοσελίδας μας, χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις απορρήτου, συμφωνείτε στη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε περαιτέρω για τα cookies, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης και της κατάργησής τους, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.allaboutcookies.org.

ΦΟΡΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

Σε περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας φόρμα επικοινωνίας ή κάποιο σύνδεσμο του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου, κανένα από τα δεδομένα που παρέχετε δεν θα αποθηκευτεί από αυτόν τον ιστότοπο ή θα μεταβιβαστεί ή θα υποβληθεί σε επεξεργασία από οποιονδήποτε τρίτο φορέα επεξεργασίας δεδομένων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Όλη η διαδικτυακή κίνηση (μεταφορά αρχείων) μεταξύ αυτού του ιστότοπου και του προγράμματος περιήγησής σας δύναται να είναι κρυπτογραφημένη κάνοντας χρήση του πρωτοκόλλου HTTPS με τη βοήθεια του SSL (Secure Sockets Layer).

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (EMAIL)

Οποιοδήποτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή συνημμένο του, το οποίο αποστέλλεται από τo δικηγορικό μας γραφείο, προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για το συγκεκριμένο παραλήπτη και ενδέχεται να περιλαμβάνει πληροφορίες, οι οποίες είναι εμπιστευτικές ή/ και δεν μπορούν να κοινοποιηθούν σε άλλους ή δεν μπορούν να κοινοποιηθούν για άλλους λόγους. Στην περίπτωση που δεν είστε ο αναγραφόμενος ως παραλήπτης ή αυτός στον οποίο προορίζεται το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεν επιτρέπεται να το κοινοποιήσετε, να το διανείμετε, να το αντιγράψετε, να το χρησιμοποιήσετε ή εν γένει να αποκαλύψετε το περιεχόμενό του σε οποιονδήποτε τρίτο. Εάν παραλάβετε κάποιο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς να αναγράφεστε ως παραλήπτης ή χωρίς να είστε αυτός, για τον οποίο προορίζεται, παρακαλούμε να ενημερώσετε αμέσως τον αποστολέα, στη συνέχεια να διαγράψετε το μήνυμα και τυχόν συνημμένα αυτού, καθώς επίσης να καταστρέψετε τυχόν αντίγραφά του.

Όταν αποστέλλουμε σε εντολέα μας οποιαδήποτε νομική συμβουλή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τυχόν συνημμένου αυτού, η συμβουλή που αυτό περιλαμβάνει αποστέλλεται βάσει των όρων συνεργασίας βάσει της προσφοράς, συμφωνίας αμοιβής, κλπ, που ισχύουν μεταξύ του δικηγορικού γραφείου μας και του παραλήπτη ως εντολέα.

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ

Κάποια από τα άρθρα σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες, άρθρα κ.λπ.). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και αν ο επισκέπτης επισκέφθηκε τον άλλο ιστότοπο.

Εάν έχετε λογαριασμό σε αυτόν τον ιστότοπο ή έχετε αφήσει σχόλια, μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε ένα εξαγόμενο αρχείο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δεδομένων που έχετε παράσχει σε εμάς. Μπορείτε επίσης να αιτηθείτε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Αυτό δεν περιλαμβάνει δεδομένα που είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε για διοικητικούς, νομικούς ή λόγους ασφαλείας.