Αναδρομικά συνταξιούχων και δημοσίων υπαλλήλων. Αίτηση και αγωγή