Απαλλαγή εντολέα μας από ποινική δίωξη για παράβαση υπαλληλικού καθήκοντος.