Δεκτή ένστασή μας για μη ευνοϊκή μετατροπή αναπηρικής σύνταξης σε σύνταξη γήρατος.