Δημοσιεύτηκε το προσχέδιο νόμου για το ασφαλιστικό που θα δοθεί προς διαπραγμάτευση