Εγκύκλιος για ρυθμιση 72 δόσεων για ασφαλιστικές οφειλών πανδημίας στα ΚΕΑΟ