Μειώσεις συντάξεων χηρείας/ θανάτου μετά την τριετία.