Νομοσχέδιο για τις 120 Δόσεις- Η Αιτιολογική Έκθεση