Ξεκινούν οι συντάξεις εμπιστοσύνης/ fast track: Διαδικασία και προθεσμίες. (Open TV)