Οδηγίες ΕΦΚΑ πριν την αίτηση για την υπαγωγή στις 120 δόσεις