Οι αρχές της ισότητας, αξιοκρατίας και αναλογικότητας στην παιδεία και στις κατατακτήριες εξετάσεις