Οι εξελίξεις στην επιλογή ασφαλιστικού φορέα μεταξύ ΟΑΕΕ και ΙΚΑ – ΕΤΑΜ των “νέων ασφαλισμένων ” και η σχεδόν αναγκαστική υπαγωγή στον ΟΑΕΕ ( εγκύκλιος αρ. 4/20.3.2015 )