Παράταση μέχρι 1η Οκτωβρίου για την ανάρτηση στο Κτηματολόγιο της Αθήνας