Στο 13,33% η εξαγορά πλασματικών στο Δημόσιο έως 31.12.2018