Συνέντευξη στην Δημοκρατική Ρόδου για τα εργασιακά και τον τουριστικό κλάδο