Συνέντευξη στην εφημερίδα Δημοκρατική Ρόδου, 17.11.2020