Συντάξεις διπλοασφαλισμένων Δημόσιο, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, ΕΤΑΑ