Συντάξεις fast track, συντάξεις εμπιστοσύνης και αναδρομικά ( video)