Σύνταξη συζύγων, γονέων ή αδελφών ατόμων με αναπηρία.