Σύνταξιοδότηση εκπαιδευτικών των 2020. Τα δύο Live Ενημέρωσης 5/4/2020