Τα βήματα για την αίτηση προσδιορισμού επανυπολογισμού οφειλών για τις 120 δόσεις.