Τελευταίες μέρες πριν αυξηθεί το κόστος των πλασματικών για τους δημοσίους υπαλλήλους