120 ΔΟΣΕΙΣ. Λάθη στην πλατφόρμα του ΕΦΚΑ και έλεγχος προ της αιτήσεως.