3 κατηγορίες συνταξιούχων που θα λάβουν αυξήσεις με το νέο ασφαλιστικό.