Συμβόλαια- Συμφωνητικά / Contracts

March 7, 2024

Ασφαλιστική ενημερότητα για συμβόλαιο μεταβίβασης ακινήτου. Πως αποκτάται.

Τι ισχύει για να εκδώσετε αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας για µεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εµπράγµατου δικαιώµατος σε περίπτωση που εμπλέκεστε σε πώληση- μεταβίβαση ακινήτου: 1. Ειδικά για […]
June 10, 2022

Αλλαγές στην ασφαλιστική ενημερότητα για πώληση ακινήτου

Την απλοποίηση της διαδικασίας, αλλά και των προϋποθέσεις για την έκδοση τουαποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας, προκειμένου να επιταχυνθούν οισυναλλαγές που αφορούν σε μεταβίβαση ακινήτων και σύσταση εμπράγματωνδικαιωμάτων […]