Βιογραφικό
Ιωάννης Μαυρωνάς

law home icon 05

Ο Ιωάννης Μαυρωνάς

Ο ιδρυτής και επικεφαλής του γραφείου Γιάννης Μαυρωνάς είναι Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών, στην οποία εισήχθη το 2003 με την πέμπτη κορυφαία βαθμολογία πανελληνίω. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών της Νομικής Αθηνών στο Δημόσιο Δίκαιο, έχοντας μέσα σε αυτά τα πλαίσια παρακολουθήσει μαθήματα Διοικητικού Δικαίου, Συνταγματικού Δικαίου, Δικαίου Δημοσίων Συμβάσεων και Δικαίου Περιβάλλοντος.
law home icon 06

Πολυετής Εμπειρία

Έχει σημαντική εμπειρία σε δικαστηριακό επίπεδο έχοντας παρασταθεί σε πλήθος υποθέσεων αστικού, διοικητικού και ποινικού δικαίου. Επίσης, έχει ασχοληθεί με πλειάδα υποθέσεων στο επίπεδο των διαφόρων διοικητικών, κυρωτικών ή πειθαρχικών σταδίων. Παράλληλα, μέσω της παροχής των υπηρεσιών του σε εγχώριες και αλλοδαπές εταιρείες, έχει αναπτύξει ικανότητες για παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων σε σύνθετα θέματα που άπτονται του αστικού, εταιρικού, διοικητικού, ποινικού και ασφαλιστικού/εργατικού δικαίου.

Διετέλεσε επίσης νομικός σύμβουλος και παραστάτης εφοπλιστικών εταιρειών αποκτώντας εμπειρία σε υποθέσεις διεθνούς οικονομικού δικαίου.

Έχει συμβουλεύσει και συμπαρασταθεί σε πλήθος εντολέων, ενώσεων προσώπων και εταιρικών σχημάτων και μέσα από τη συνεργασία που ανέπτυξαν, κατέληξαν στα επιθυμητά αποτελέσματα και στόχους που είχαν θέσει.

law home icon 04

Ασφαλιστικός νόμος 4670/2020

Έχει επιπλέον, εξειδικευτεί στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό δίκαιο, συμβουλεύοντας καθημερινά ασφαλισμένους και υποψήφιους συνταξιούχους σχετικά με τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα και προβλήματα. Έχει συγγράψει πολλά άρθρα σχετικά με τα θέματα της Κοινωνικής Ασφάλισης και κάνει διαρκείς παρεμβάσεις στα μέσα ενημέρωσης (τηλεοπτικά-ραδιοφωνικά-ηλεκτρονικά) σε σχέση με τιςνομικές εξελίξεις και την αντίστοιχη επικαιρότητα. Σε αυτό το πλαίσιο έχει αναλάβει την πρωτοβουλία να τοποθετηθεί και να λάβει θέση σε διάφορα ζητήματα που προέκυψαν στο ασφαλιστικό τα τελευταία χρόνια, εκφράζοντας άποψη, η οποία εν τέλει υιοθετήθηκε από τις Αρχές και αποσαφήνισε τα ζητήματα.

Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή του ασφαλιστικού νόμου 4670/2020.