Ασφαλιστικό - Συνταξιοδοτικό Δίκαιο

Το γραφείο μας έχει αναπτύξει εξειδίκευση χρόνων σε όλα τα θέματα του κοινωνικοασφαλιστικου και συνταξιοδοτικού δικαίου. Στα ζητήματα ασφαλιστικού, είμαστε σε θέση να συμβουλεύσουμε τους εντολείς μας σε όλα τα θέματα που αφορούν την ασφάλισή τους και τις υποχρεώσεις τους προς τα ασφαλιστικά ταμεία, είτε πρόκειται για την προσωπική τους ασφάλιση ή την ασφάλιση/εισφορές των εργαζομένων τους, εάν πρόκειται για εργοδότες-επιχειρήσεις. 

Ως προς το συνταξιοδοτικό μπορούμε να συμβουλεύσουμε τους εντολείς μας σχετικά με το πότε θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, πότε μπορούν να βγουν στη σύνταξη, ποια ποσά δικαιούνται και τι κινήσεις ή αιτήσεις πρέπει να κάνουν για να εξασφαλίσουν με τον καλύτερο τρόπο τα δικαιώματά τους.

Αναλαμβάνουμε τις αιτήσεις απονομής σύνταξης για κύρια, επικουρική σύνταξη, μερίσματα και εφάπαξ για όλους τους εντολείς μας σε όλα τα ταμεία, την κατάθεση των δικαιολογητικών και την παρακολούθηση μέχρι και τη διεκπεραίωση.

Αναλαμβάνουμε επίσης τη λήψη σύνταξης χηρείας και τη μεταβίβαση συντάξεων θανόντος στους κατά περίπτωση δικαιούχους.

Είστε έτοιμοι να συνεργαστούμε;