Αστικό Δίκαιο

Αναλαμβάνουμε όλες τις υποθέσεις αστικού/ιδιωτικού δικαίου, σε εξώδικο και δικαστηριακό επίπεδο. Αγωγές, ασφαλιστικά μέτρα, ιδιωτικά συμφωνητικά, αποζημιώσεις, μισθωτικές διαφορές, συμβάσεις (εμπορικές και ιδιωτικές), οικογενειακές και κληρονομικές διαφορές, προστασία της νομής και της κυριότητας της ακίνητης ιδιοκτησίας.

Είστε έτοιμοι να συνεργαστούμε;