Δίκαιο Internet / Start Up / GDRP / AI

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες για κάθε start-up επιχείρηση και κάθε εταιρεία που δραστηριοποιείται στο διαδίκτυο ή οργανώνει την παροχή των υπηρεσιών της μέσω αυτού. Αναλαμβάνουμε τη συμμόρφωση των εταιρειών και των ιστοσελίδων τους στις υποχρεώσεις προστασίας απορρήτου και προσωπικών δεδομένων και συμβουλεύουμε τους εντολείς μας σε θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου και συμφωνιών καθώς και νομικής προσαρμογής στις πιο πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις και τους κανονισμούς που τις διέπουν.

Είστε έτοιμοι να συνεργαστούμε;