Εμπορικό Δίκαιο / Πνευματική Ιδιοκτησία

Αναλαμβάνουμε όλα τα θέματα που απασχολούν τις εμπορικές επιχειρήσεις.

  • Συμφωνητικά
  • Κατοχύρωση εμπορικού σήματος- logo
  • Διοικητικές διαδικασίες
  • Δικαστικές διεκδικήσεις

Είστε έτοιμοι να συνεργαστούμε;