Εταιρικό Δίκαιο / Δίκαιο Επιχειρήσεων

Αναλαμβάνουμε όλα τα ζητήματα εταιρικού δικαίου, από την ίδρυση εταιρειών έως την αντιμετώπιση όλων των θεμάτων που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους λειτουργία, τόσο όσον αφορά την εσωτερική τους οργάνωση και τις σχέσεις μεταξύ εταίρων αλλά και τις σχέσεις με τους πελάτες (καταστατικά, συμφωνητικά, αιτήσεις, συμβάσεις, συμφωνίες). 

Αναλαμβάνουμε επίσης κάθε ζήτημα εκπροσώπησης των εταιρικών μας εντολέων ενώπιον των Διοικητικών Αρχών αλλά και των αρμόδιων Δικαστηρίων για τα θέματά τους. 

Είστε έτοιμοι να συνεργαστούμε;