Φορολογικό Δίκαιο

Υποστηρίζουμε τους εντολείς μας, φυσικά πρόσωπα και εταιρείες στα θέματα φορολογικού δικαίου που τους απασχολούν, τόσο σε συμβουλευτικό/οργανωτικό επίπεδο. Επίσης, αναλαμβάνουμε την εκπροσώπησή τους ενώπιον των φορολογικών αρχών καθώς και κάθε αίτηση ή προσφυγή τους ενώπιον της Φορολογικής Διοίκησης, Επιτροπών και Δικαστηρίων.

Είστε έτοιμοι να συνεργαστούμε;