Ιδιωτικές Συμβάσεις / Συμφωνητικά

Έχουμε μεγάλη εμπειρία στη σύνταξη παντός είδους ιδιωτικού συμφωνητικού-σύμβασης και συμβολαίων σε κάθε επίπεδο εμπορικής συμφωνίας, συμφωνίας εταιρικής σύμπραξης αλλά και σε συμβάσεις μεταξύ ιδιωτών για τα θέματα που τους απασχολούν.

Είστε έτοιμοι να συνεργαστούμε;