Κληρονομικό Δίκαιο

Το Κληρονομικό Δίκαιο αφορά τη ρύθμιση των περιουσιακών σχέσεων του προσώπου μετά το θάνατο.

Ενδεικτικά ζητήματα που ρυθμίζονται από το κληρονομικό δίκαιο είναι η εξ αδιαθέτου και εκ διαθήκης κληρονομική διαδοχή, η νόμιμη μοίρα, η κληρονομική αναξιότητα, το κληρονομητήριο κ.λ.π.

Το γραφείο μας ενδεικτικά μπορεί να παράσχει υπηρεσίες σε:

  • Σύνταξη, ανάκληση και δημοσίευση διαθηκών
  • Εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή
  • Αγωγή ακύρωσης διαθήκης – κήρυξη αναξιότητας
  • Προσβολή και αναγνώριση νόμιμης μοίρας
  • Έκδοση κληρονομητηρίου
  • Αποδοχής και αποποίησης κληρονομίας
  • Λήψη αναγκαίων πιστοποιητικών από τα αρμόδια Δικαστήρια
  • Συνεργασία με συμβολαιογράφους για τα διαδικαστικά των διαθηκών
  • Μεταβίβαση εφάπαξ βοηθημάτων σε κληρονόμους

Είστε έτοιμοι να συνεργαστούμε;