αιτηση ακυρωσης

December 10, 2019

Κανόνες ανάκλησης διοικητικών πράξεων

Η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης απαιτεί την διατήρηση της ευμενούς για τον καλόπιστο διοικούμενο πράξης. Οι ευμενείς πράξεις ανακαλούνται μόνο σε εύλογο χρονικό διάστημα και μόνο […]
December 10, 2019

Οι διαπιστωτικές διοικητικές πράξεις

Διαπιστωτικές είναι οι ατομικές διοικητικές πράξεις με τις οποίες δεν θεσμίζεται ατομικός κανόνας δικαίου , αλλά αποτελούν προϋπόθεση της εφαρμογής απρόσωπων κανόνων δικαίου.