ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΤΕΚΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ