ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

June 10, 2022

Αλλαγές στην ασφαλιστική ενημερότητα για πώληση ακινήτου

Την απλοποίηση της διαδικασίας, αλλά και των προϋποθέσεις για την έκδοση τουαποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας, προκειμένου να επιταχυνθούν οισυναλλαγές που αφορούν σε μεταβίβαση ακινήτων και σύσταση εμπράγματωνδικαιωμάτων […]