Σύνταξη πριν τα 62 με ανήλικο τέκνο στο ΙΚΑ.

Γυναίκες με ανήλικα τέκνα

 

ΈΤΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ που απαιτούνται για συνταξιοδότηση ΌΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ για πλήρη σύνταξη ΌΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ για μειωμένη σύνταξη
2010 5500 55 50
2011 5500 57 52
2012 5500 60 55

Συνέχεια

Advertisements

Πρόστιμο για αδήλωτη/ ανασφάλιστη εργασία. Νέο καθεστώς και αντιμετώπιση.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 36/2018 περί «Αντιμετώπισης της Αδήλωτης Εργασίας»

Η εγκύκλιος βασίζεται στην σχετική υπ’αριθ. 43614/996/9.8.2018 Υπουργική Απόφαση

Προβλέπεται η κλιμακωτή αύξηση του ποσού του προστίμου, ανάλογα με τη συχνότητα υποτροπής των εργοδοτών

Παρέχεται στους εργοδότες το δικαίωμα της έκπτωσης του προστίμου, εφόσον προβούν στην πρόσληψη του απασχολούμενου που εντοπίστηκε ως αδήλωτος, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Εισάγεται μαχητό τεκμήριο , πως η σχέση εργασίας του απασχολούμενου που εντοπίστηκε ως αδήλωτος, έχει διαρκέσει τρεις μήνες πριν την ημερομηνία του επιτόπιου ελέγχου.

Ποσό προστίμου 10.500€, για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο Συνέχεια

Πλασματικά έτη για σύνταξη. Αναγνώριση και εξαγορά.

ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΤΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ – ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΠΟΙΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΟΥΝ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

-Το χρόνο επιδοτούμενης ανεργίας μέχρι 1 έτος

-Το χρόνο επιδοτούμενης ασθένειας μέχρι 1 έτος

-Το χρόνο σπουδών σε μέσες, ανώτερες και ανώτατες σχολές

-Το χρόνο ανεργίας για τον οποίο δεν έχει επιδοτηθεί ο εργαζόμενος ή έχει γενικά κενό ασφάλισης, μετά την υπαγωγή στην ασφάλιση Ταμείου

-Το χρόνο κύησης και λοχείας

-Το χρόνο απεργίας

-Τον πλασματικό χρόνο για τα παιδιά : 1 χρόνο για ένα παιδί, 3 χρόνια για 2 παιδιά και 5 χρόνια για 3 παιδιά

-Το χρόνο άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας και μέχρι 8 χρόνια πριν από την εγγραφή του επαγγελματία στον ΟΑΕΕ, εφόσον δεν έχουν καταβληθεί εισφορές

– Το χρόνο άδειας ανατροφής τέκνων άνευ αποδοχών μέχρι 6 χρόνια για δημοσίους υπαλλήλους με εξαγορά

-Το χρόνο άδειας άνευ αποδοχών για δημοσίους υπαλλήλους με εξαγορά

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥΜ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΙ

-4 έτη για θεμελίωση δικαιώματος το 2011

-5 έτη για θεμελίωση δικαιώματος το 2012

-6 έτη για θεμελίωση δικαιώματος το 2013

-7 έτη για θεμελίωση δικαιώματος το 2014 και μετά

Σύνταξη συζύγων, γονέων ή αδελφών ατόμων με αναπηρία.

 

 

Όσον αφορά στον ΟΑΕΕ,  ασφαλισμένοι που ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία και συμπλήρωσαν 25ετή συντάξιμο χρόνο ως και την 18/8/2015, συνταξιοδοτούνται ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Για όσους δεν είχαν συμπληρώσει 25ετία μέχρι και 18/08/2015, καθιερώνεται ηλικιακό όριο σύμφωνα με τα παρακάτω:

 

ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

 25ετίας

2015

από

19/8/2015 και μετά

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟ

ΤΗΣΗΣ

55 ετών

&

11 μηνών

56 ετών

&

9 μηνών

57 ετών

&

8 μηνών

58 ετών  &

6 μηνών

59 ετών

&

5 μηνών

60 ετών

&

3 μηνών

61 ετών

&

2 μηνών

62 ετών

Συνέχεια

Ασφάλιση και εισφορές μελών εταιρειών και διαχειριστών εταιρειών στον ΕΦΚΑ

TI ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΜΕΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15/Δ΄/619/15/13-4-2018 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής ασφάλισης καθορίζει τις υποχρεώσεις ασφάλισης.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΟΙ ΟΕ, ΕΕ και ΕΠΕ

Υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ και καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με το  άρθρο 39 του Ν.4387/2016 ( ανάλογα με τα κέρδη/μερίσματα της εταιρείας).  Συνέχεια

Γυναίκες με ανήλικα στο ΙΚΑ μετά το νέο ασφαλιστικό

Με τον νόμο 4336/2015 μπήκαν στο στόχαστρο οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις. Οι περισσότερες περιπτώσεις ασφαλισμένων που μπορούσαν με το προηγούμενο καθεστώς να εξέλθουν της εργασίας τους σε πολύ μικρές οδηγίες οδηγούνται πλέον μέσω των πινάκων του νέου νόμου σε συνταξιοδότηση στην ηλικία των 62 ακόμη και των 67 ετών.

Οι μητέρες με ανήλικα τέκνα στον ιδιωτικό τομέα, Συνέχεια

Γονείς με ανήλικο στο Δημόσιο. Το παλαιό καθεστώς συνταξιοδότησής τους.

Για τη συνταξιοδότηση των γονέων ανηλίκων από τον δημόσιο τομέα, κρίσιμο είναι το πότε θεμελιώνεται το δικαίωμα. Δηλαδή, το όριο ηλικίας είναι σε άμεση συνάρτηση με το πότε συμπληρώνεται η 25ετία.

 

Αναλυτικά, για τους ασφαλισμένους από το 1983 έως και το 1992, ισχύουν τα εξής:

  • Οι γυναίκες με ανήλικα παιδιά που θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010 είναι οι μεγάλες κερδισμένες, καθώς η «έξοδος» γίνεται με 25ετία σε ηλικία 50 ετών.
  • Αντιθέτως, δεν προβλέπεται ειδικό καθεστώς για τους άνδρες με ανήλικα παιδιά που θεμελίωσαν δικαίωμα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010, με αποτέλεσμα η σύνταξη να καταβάλλεται στα 65.
  • Γυναίκες με ανήλικα παιδιά που θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέσα στο 2011. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία, ισχύουν μεταβατικές ρυθμίσεις και απαιτείται η συμπλήρωση του 52ου έτους για τη συνταξιοδότηση με 25ετία.
  • Άνδρες με ανήλικα παιδιά που θεμελίωσαν δικαίωμα μέσα στο 2011. Οι συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με 25 χρόνια υπηρεσίας σε ηλικία 52 ετών.
  • Γυναίκες με ανήλικα παιδιά που θεμελιώνουν δικαίωμα το 2012. Οι συγκεκριμένες ασφαλισμένες μπορούν να αποχωρήσουν από την εργασία τους, σε ηλικία 55 ετών με 25 χρόνια υπηρεσίας.
  • Άνδρες με ανήλικα παιδιά που θεμελιώνουν φέτος δικαίωμα. Ανήκουν στους «τυχερούς» του ασφαλιστικού, καθώς ισχύουν μειωμένα όρια συνταξιοδότησης.
  • Άνδρες και γυναίκες με ανήλικα παιδιά που θεμελιώνουν δικαίωμα μετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Οι συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι είναι χαμένοι, καθώς δεν ισχύουν οι ευνοϊκές διατάξεις για τους γονείς ανήλικων τέκνων. Η «έξοδος» γίνεται σε ηλικία 65 ετών με 25 έτη υπηρεσίας.

Συνέχεια

Το νέο όριο για την ποινική δίωξη λόγω μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο

Δημοσιεύτηκε από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων  εγκύκλιος και συγκεκριμένα η ΠΟΛ υπ’ αριθμ 1272/16.12.2015, η οποία εξειδικεύει και διευκρινίζει  θέματα σχετικά με  τις διατάξεις του αρ.8 του ν. 4337/2015 , με το οποίο τροποποιήθηκαν οι διατάξεις για το προβλεπόμενο από το άρθρο 25 του ν. 1882/1990 αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου καθώς και τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Η εγκύκλιος διευκρινίζει ότι το όριο για την ποινική δίωξη λόγω μη καταβολής  χρεών προς το Δημόσιο αυξάνεται και μάλιστα διπλασιάζεται σε σχέση με τα όσα ίσχυαν μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4337/2015 από τις 50.000 € στις 100.000 € .Επίσης διευκρινίζει θέματα εκτέλεσης σχετικών καταδικαστικών αποφάσεων καθώς και την τύχη εκκρεμών αιτήσεων για την ποινική δίωξη οφειλετών του Δημοσίου, όπως και θέματα της αναστολής παραγραφής των σχετικών αδικημάτων.

Συγκεριμένα, η εγκύκλιος αναφέρει :

α) Αύξηση του ορίου του αξιοποίνου

Αυξάνεται το κατώτερο ποσό της συνολικής ληξιπρόθεσμης συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων προς το Δημόσιο και τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα, άνω του οποίου ζητείται η ποινική δίωξη των υπευθύνων, από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ που ίσχυε μέχρι τη δημοσίευση του νόμου, σε εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.

β) Μεταβατικές διατάξεις

i) Δικαστικές αποφάσεις – Εκκρεμείς διαδικασίες (αιτήσεις ποινικών διώξεων)

Αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων που εκδόθηκαν για μη καταβολή συνολικών ποσών κάτω των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, και δεν έχουν εκτελεστεί μέχρι τη δημοσίευση του νόμου, δεν εκτελούνται.

Αν άρχισε η εκτέλεσή τους, αυτή διακόπτεται.

Εκκρεμείς αιτήσεις για χρέη κατώτερα του ποσού των 100.000 ευρώ, δεν εισάγονται για συζήτηση στο δικαστήριο.

ii) Λήξη αναστολής παραγραφής χρεών

Η κατά το άρθρο 25 παρ. 7 του Ν. 1882/1990 αναστολή παραγραφής των χρεών που άρχισε με την υποβολή αίτησης ποινικής δίωξης για συνολικά ποσά κατώτερα των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, λήγει την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, δηλαδή την 17-10-2015, και δεν συμπληρώνεται, σε κάθε περίπτωση, πριν από την πάροδο ενός έτους από τη λήξη της αναστολής.

Η παραπάνω ρύθμιση προϋποθέτει τη μη έκδοση κατά την ως άνω ημερομηνία τελεσίδικης απόφασης, καθόσον στην περίπτωση ήδη εκδοθείσας τελεσίδικης απόφασης η αναστολή της παραγραφής έληξε την ημερομηνία της τελεσιδικίας.

γ) Επισημάνσεις

Για τις υποβληθείσες αιτήσεις ποινικής δίωξης για συνολικό ποσό οφειλών κάτω των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση και ως εκ τούτου δεν έχει λήξει η αναστολή παραγραφής των χρεών τους, μέσα σε εύλογο χρόνο θα πρέπει να έχει ενημερωθεί το σύστημα TAXIS, προκειμένου να κλείσουν και οι αναστολές παραγραφής χρεών που περιέχονται σε αυτές, με ημερομηνία την 17-10-2015.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.

Συνέντευξη του Ιωάννη Μαυρωνά στο «Μαζί Το Μεσημέρι» του Corfu TV

 

Την 1.12.2015 ο δικηγόρος των Γραφείων μας Ιωάννης Μαυρωνάς ήταν προσκεκλημένος στην εκπομπή » Μαζί το Μεσημέρι» του Corfu TV , όπου μίλησε  μεταξύ άλλων για τις εξελίξεις στο συνταξιοδοτικό δίκαιο, τις αλλαγές στα όρια ηλικίας και τους πίνακες του νόμου 4336/2015 , τις επερχόμενες αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού κυρίων και επικουρικών συντάξεων και του εφάπαξ βοηθήματος, τα ταμειακά ζητήματα των ταμείων ασφάλισης, τα προβλήματα των ασφαλισμένων και γενικά το ασφαλιστικό σύστημα στην χώρα. Παρακάτω ακολουθεί το βίντεο της συνέντευξης