λυση συμβασης εργασιας

March 8, 2024

Επίδομα ανεργίας ΟΑΕΔ-ΔΥΠΑ: Πότε το δικαιούστε.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣΤακτική Επιδότηση Ανεργίας (ΤΕΑ) είναι μια παροχή που χορηγείται σε ασφαλισμένους,ικανούς και διαθέσιμους για εργασία, με εξαρτημένη σχέση εργασίας που είτε έληξε είτεκαταγγέλθηκε από τον […]