Νομιμος εκπροσωπος εταιρείας

June 28, 2019

Παράταση υποβολής Α.Π.Δ. & καταβολής ασφαλιστικών εισφορών μελών και διαχειριστών εταιρειών.

Η Διοίκηση του Ε.Φ.Κ.Α., ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) & της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, για την ασφάλιση μελών ή/και […]