Πειθαρχική Δίωξη

May 12, 2015

Αλλαγές στο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων με τον νόμο υπ’ αριθμ. 4325/2015.

Αλλαγές φέρνει στο πειθαρχικό δίκαιο δημοσίων υπαλλήλων και Δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων ο άρτι δημοσιευθείς στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως νόμος . Συγκεκριμένα, δημοσιεύτηκε ο  νόμος υπ’ […]