ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

April 29, 2022

Αναγνώριση 6 μηνών για σύνταξη και διευκόλυνση στην προαιρετική ασφάλιση.

Με διατάξεις που περιέχονται στο τελευταίο νόμο του Υπουργείου Εργασίας, διευκολύνεται η συνταξιοδότηση όσων ασφαλισμένων έχουν συμπληρώσει τα 67 έτη και δεν έχουν συμπληρώσει τα απαιτούμενα […]